Nowe leki-Próby kliniczne

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

Zablokowany
Ela
Początkujący ✽✽
Posty: 279
Rejestracja: 21 kwie 2003, 21:05
Choroba: CU
województwo: małopolskie
Lokalizacja: Kraków

Re: Nowe leki-Próby kliniczne

Post autor: Ela » 05 cze 2004, 10:09

Stosowa3am to w celu wyleczenia kawa3ka odbytnicy, który mi zosta3 po wycieciu okre?nicy (nawet sie rymuje). Bawi3am sie z tymi wlewkami przez rok i wydaje sie, ?e nawet pomaga3o, tyle ?e kiedy mia3o ju? doj?a do zespolenia, znowu okaza3o sie, ?e stan zapalny wróci3 i ostatecznie da3am sobie to wyci?a. Ja mia3am tamten odcinek od3?czony, kiedy robi3am te wlewki (mia3am stomie), wiec nie wiem, jakie dzia3anie mog? miea przy normalnym funkcjonowaniu jelita, ale mo?na by spytaa lekarza. Nawiasem mówi?c, ju? po zespoleniu, kiedy to uszyli mi zbiornik z jelita cienkiego, stosowa3am czopki robione w aptece z sulfasalazyny, hydrokortyzonu i metronidazolu i musze przyznaa, ?e dzia3a3y na stan zapalny, a by3y znacznie tansze ni? Pentasa (przy czym to by3y raczej 3agodne stany zapalne). Oczywi?cie nie twierdze, ?e by3y lepsze ni? Pentasa, bo nie umiem tego porównaa, ale tak wrzucam temat, bo mo?e warto popytaa lekarzy.
CU, j-pouch

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Nowe leki-Próby kliniczne

Post autor: Mamcia » 18 lis 2004, 10:06

Ostatnio opublikowane badania (pocz?tek 2 fazy prób klinicznych) wskazuj? pozytywne dzialanie przeciwcia3a monoklonalnego przeciwko interleukinie 12. Dzia3anie tego leku jest podobne do infliximabu.
O czym donosi
Mamcia

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Nowe leki-Próby kliniczne

Post autor: Mamcia » 25 mar 2005, 13:07

Wyniki opublikowane w lutowym numerze JPHO sugeruj? zwi?zek miedzy aktywno?ci? nieswoistego zapalenia jelita, a wystepowaniem anemii wi??e sie nie tylko z naturaln? utrat? ?elaza i zaburzeniem jego wch3aniania. U chorych na nzj obserwuje sie równie? anemie nie zwi?zan? z niedoborami ?elaza lub kwasu foliowego nazywan? anemi? chroniczn?., która spowodowana jest najprawdopodobniej zaburzeniami powstawania i dojrzewania krwinek czerwonych. Badacze greccy stwierdzili, ?e u osób chorych na nzj czesto wystepuje niedobór erytropoetyny i jest on zwi?zany z aktywno?ci? choroby.
Erytropoetyna to hormon syntetyzowany w nerkach, niezbedny do produkcje krwinek czerwonych. Jej niedobór, jest jedn? z g3ównych przyczyn niedokrwisto?ci u chorych z przewlek3? ich niewydolno?ci?. To w3a?nie o niepodawanie tego leku ludziom dializowanym by3y afery w Koninie. a u ludzi dializowanych musi bya podawana.


Natomiast w „Gastroenterology” ukaza3a sie praca o wykorzystaniu komórek macierzystych w leczeniu opornej chL-C. Hematopoetyczne komórki macierzyste wyizolowane z krwi pacjenta by3y ponownie wprowadzane do jego krwioobiegu. Z 12 pacjentów poddanych terapii u 11 osi?gne3o remisje, a tylko jeden pacjent mia3 nawrót (obserwacja trwa3a 1,5 roku).
Badania te s? obiecuj?ce, ale ze wzgledu na mo?liwo?a wyst?pienia komplikacje potrzebne s? dalsze próby.
Mamcia

Marcin
Początkujący ✽✽
Posty: 52
Rejestracja: 12 kwie 2004, 22:48
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Kaszuby

powik?ania przy leczeniu SM - Natalizumab

Post autor: Marcin » 08 kwie 2005, 15:47

Dramatyczne w skutkach powik?ania przy leczeniu SM - Natalizumab


Sprzeda? leku Tysabri (natalizumabu), uwa?anego dotychczas za prze?omowy w leczeniu stwardnienia rozsianego, zosta?a wstrzymana po doniesieniach o dwóch powa?nych przypadkach powik?a?, które nast?pi?y u pacjentów leczonych tym lekiem w po??czeniu z interferonem beta-1a.

Chodzi o jeden potwierdzony przypadek ?miertelny oraz jedno podejrzenie wyst?pienia post?puj?cej, wieloogniskowej leukoencefalopatii, rzadkiej i przewa?nie ?miertelnej choroby demielinizacyjnej o.u.n. W obu tych przypadkach pacjenci przyjmowali natalizumab wraz z lekiem Avonex (interferon beta 1-a) przez ponad dwa lata w ramach prób klinicznych.
Lek Tysabri stosowany jest tak?e w leczeniu choroby Crohna oraz reumatoidalnego zapalenia stawów. Jak dotychczas firmy Biogen Idec i Elan Corporation, plc, producenci leku, nie otrzyma?y ?adnych informacji o przypadkach zachorowania na leukoencefalopati? w?ród pacjentów leczonych wy??cznie natalizumabem ani w?ród leczonych wy??cznie lekiem Avonex, obecnym na rynku od 1996 roku.
„Informacja ta wywo?uje wiele emocji, bo po pierwsze - w obu tych przypadkach terapia doprowadzi?a do rozleg?ego uszkodzenia mózgu, znacznie wi?kszego ni? powoduje sam SM, a po drugie - natalizumab by? wielk? nadziej? tych pacjentów, kolejnym prze?omowym lekiem po beta-interferonie" - komentuje prof. Hubert Kwieci?ski, konsultant krajowy ds. neurologii. ??cznie w ramach prób klinicznych lek stosowano u 3 tys. pacjentów na ca?ym ?wiecie.
„W Polsce natalizumab przyjmowa?o kilkudziesi?ciu chorych na SM i chorob? Crohna, ale nie w ramach programu ??czonego, a tylko w monoterapii, w której nie odnotowano powik?a?" - uspokaja konsultant. I dodaje, ?e aby móc w pe?ni oceni? zagro?enie zwi?zane z tym lekiem, trzeba poczeka? na ostateczne wyniki dochodzenia.
Producenci leku b?d? teraz wraz z inspektorami medycznymi ocenia? stan pacjentów leczonych natalizumabem i konsultowa? wyniki z ameryka?skim Urz?dem ds. ?ywno?ci i Leków (FDA) oraz najlepszymi specjalistami z bran?y. Na podstawie wyników tych bada? maj? zosta? podj?te decyzje co do dalszych kroków w tej sprawie.
Kopia listu dotycz?cego powy?szych zagadnie? dost?pna jest pod adresem http://www.tysabri.com oraz na stronach internetowych obu firm. W razie pyta? pacjenci i lekarze mog? uzyska? informacje pod numerem 1-888-489-7227.

Na szcz??cie w Crohnie nie ??czy si? innych leków to mo?e nie jest tak ?le - ale na d?u?sz? met? kto wie co z tego wyniknie ???...
Ca?a nadzieja w nieszkodliwych i bezpiecznych robaczkach / suplementy /

Podejrzewam ?e i Infliximab (Remicade) nie jest bez winy :evil: :roll:
Prawda Nas Wyswobodzi !!!
Gdy odkryte bedzie to co zakryte ...

Szukajcie a kiedyś znajdziecie !!!

Awatar użytkownika
kilo9
Początkujący ✽✽
Posty: 94
Rejestracja: 25 kwie 2004, 11:54
Choroba: CU
województwo: małopolskie
Lokalizacja: a z krakowa

Re: Nowe leki-Próby kliniczne

Post autor: kilo9 » 08 kwie 2005, 16:38

tylko kiedy te robaczki b?d? dost?pne - to jest pytanie ?

kilo9

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Nowe leki-Próby kliniczne

Post autor: Mamcia » 30 cze 2005, 18:33

W komunikatach zjazdowych ukaza?o si? pierwsze doniesienie o zastosowaniu modyfikowanej genetycznie bakterii Lactococcus lactis (produkuj?cej interleukin? 10) u ludzi. Jest to pierwsza faza prób klinicznych, ale wyniki s? obiecuj?ce. ?ledz? to z wielk? nadziej?.
Ju? gdzie? o tum pisa?am, ale nie mog? odnale??.
Mamcia

Gość

Re: Nowe leki-Próby kliniczne

Post autor: Gość » 01 lip 2005, 08:58

Mamcia pisze:W komunikatach zjazdowych ukaza?o si? pierwsze doniesienie o zastosowaniu modyfikowanej genetycznie bakterii Lactococcus lactis (produkuj?cej interleukin? 10) u ludzi. Jest to pierwsza faza prób klinicznych, ale wyniki s? obiecuj?ce. ?ledz? to z wielk? nadziej?.
Ju? gdzie? o tum pisa?am, ale nie mog? odnale??.
Mamcia
moze zatem dobrze by na nas dzialal Trilac??????

Awatar użytkownika
inkaska
Aktywny ✽✽✽
Posty: 645
Rejestracja: 31 sie 2004, 10:55
Choroba: CU
województwo: łódzkie
Lokalizacja: Łódź, CU

Re: Nowe leki-Próby kliniczne

Post autor: inkaska » 01 lip 2005, 08:59

ten gosc to ja inkaska.....
cos byc musi do cholery za zakretem;)

Gość

Re: Nowe leki-Próby kliniczne

Post autor: Gość » 01 lip 2005, 09:27

Poczytaj o probiotykach. A tu nie chodzi o bakteri?, tylko o wprowadzony do niej gen, którego produkt Il-10 ma dzia?anie przeciwzapalne.
Ju? z krótkiego urlopu
Mamcia

Awatar użytkownika
inkaska
Aktywny ✽✽✽
Posty: 645
Rejestracja: 31 sie 2004, 10:55
Choroba: CU
województwo: łódzkie
Lokalizacja: Łódź, CU

Re: Nowe leki-Próby kliniczne

Post autor: inkaska » 01 lip 2005, 09:49

tak czy inaczej chcialam zapytac Mamciu czy stosowanie trilacu, moze na nas jakos korzystnie wplynac????
Zycze udanego urlopu!!!!
cos byc musi do cholery za zakretem;)

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Nowe leki-Próby kliniczne

Post autor: Mamcia » 06 paź 2005, 11:30

Poniżej o dwoch nowych lekach. O jednym już pisałam, bo budzi moje osobiste nadzieje. Zaostał zaprojektorany tak, że działa tylko w jelicie, a w sprzyjających warunkach powinien się namnarzać. Teoretycznie działań ubocznych 0. Nazywam go lekiem marzenie. Niestety nie mam czasu przetłumaczyć, ale może ktoś się tym zajmie.
Mamcia

Other Biologic Approaches -- Fontolizumab and Probiotics

Two other preliminary trials with biologics for Crohn's disease were also reported during this year's DDW meeting. Additional data on the chronic dosing of fontolizumab,* a humanized anti-interferon-gamma antibody, from the HARMONY trials was presented by de Villiers and colleagues.[23] Eleven patients with CDAI scores > 250 were treated with 4 doses of fontolizumab 10 mg/kg at weeks 0, 2, 6, and 10. An additional 23 patients were entered into an extended treatment protocol every 4 weeks from weeks 14-30. In the combined cohorts, at weeks 12/14, 75% of patients with an elevated C-reactive protein at baseline had an improvement in CDAI (≥ 70 points) and 38% had achieved a clinical remission (CDAI < 150).

Finally, in one of the most innovative approaches to date, Braat and colleagues[24] described the initial experience with bacteria (Lactococcus lactis) that were genetically modified to produce interleukin-10 (IL-10). Ten patients were treated for 7 consecutive days with Lactococcus lactis in which the coding sequence for thymidylate synthase was replaced by IL-10. The modified bacteria were present in the feces during administration, but were absent within 2 days after terminating therapy. No dissemination of the transgene was observed in other bacterial organisms and, in this open-label trial, the CDAI score decreased by an average of 72 points during the 1 week of treatment. On the basis of this early experience, additional trials with these "turbo" probiotics can be anticipated.

Zablokowany

Wróć do „Leki w Fazie Badań Klinicznych”