Strona 1 z 1

badanie kliniczne - CU faza IIa śląsk TOP1288-TV-02

: 18 paź 2016, 21:53
autor: keicamz
Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Żymła
ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów
mzbadania@gmail.com
605-521-824
695-965-877

Tytuł badania:
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy 2a mające na celu ocenę bezpieczeństwa/tolerancji i skuteczności roztworu doodbytniczego TOP 1288 w dawce 200 mg stosowanego raz na dobę przez 4 tygodnie u pacjentów z objawowym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o umiarkowanej do ciężkiej aktywności choroby.

Protokół badania:
TOP 1288-TV-02

Więcej informacji o badaniu:
Rejestr Badań Klinicznych Unii Europejskiej:
https://www.clinicaltrialsregister.eu/c ... 0390-20/PL

oraz
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT ... -02&rank=1

Jest to kolejne badanie z gastroenterologii [w ośrodku prowadzimy badania z CU i CD], jeszcze w tym roku planujemy otwarcie następnego badania z CD.