Strona 1 z 1

Informacje po Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 07.06.2014r.

: 13 cze 2014, 21:13
autor: Miska Ryżu
Zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Towarzystwa w 2013 roku, przeprowadzono również wybory uzupełniające do Zarządu Głównego i Sądu Koleżeńskiego.

Nowymi Członkami Zarządu zostali: Katarzyna Bartczak i Marzena Olchowy z Oddziału Warmińsko-mazurskiego „J-elity” oraz Marlena Szajer i Artur Wolak.

Wprowadzono zmiany w statucie. Informacja o przegłosowanych zmianach wkrótce będzie dostępna na stronach "J-elity"

W związku z rezygnacją Magdaleny Sajak, z powodów zdrowotnych, z funkcji Prezesa, na nowego Prezesa Zarząd Główny wybrał ze swojego grona Agnieszkę Gołębiewską.
• Wiceprezesem pozostał dr Piotr Albrecht
• Sekretarzem Agnieszka Kowalczyk
• Skarbnikiem wybrano Marlenę Szajer

Nowym członkiem Sądu Koleżeńskiego, na miejsce Artura Wolaka, został Marek Wójcik z Oddziału Lubelskiego.
Walne po żywej dyskusji postanowiło pozbawić mandatu delegatów, którzy nie uczestniczyli, bez usprawiedliwienia, w dwóch kolejnych Walnych Zjazdach Delegatów. Mandatów pozbawiono 12 delegatów.

Sekretarz Zarządu Głównego – Agnieszka Kowalczyk - zaprezentowała Księgę Znaków Towarzystwa „J-elita”. Po dyskusji wybrano drugą z zaprezentowanych wersji logotypów oddziałów. Wersja to zostanie przesłana do Oddziałów i umieszczona na stronach Towarzystwa.

Plany Oddziału Pomorskiego na 2014 rok przedstawiła Magdalena Sobieska w imieniu silnej grupy reprezentującej Oddział. Plany te spotkały się z żywym przyjęciem.

Re: Informacje po Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 07.06.2014r.

: 15 cze 2014, 12:26
autor: Baby
Może doprecyzuje, że Sekretarz Zarządu Głównego – Agnieszka Kowalczyk - zaprezentowała Księgę Znaków Logo Towarzystwa „J-elita” oraz zaproponowała trzy wersje Logo Oddziałów, z których Delegaci wybrali jednogłośnie trzecią :)

Re: Informacje po Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 07.06.2014r.

: 15 cze 2014, 17:19
autor: Mamcia
To jak precyzujemy to i ja doprecyzuję - Logo zostaje bez zmian, poza drobną kosmetyką litery J.

Re: Informacje po Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 07.06.2014r.

: 18 cze 2014, 00:28
autor: Baby
Sprawozdania dostępne są na stronie internetowej http://j-elita.org.pl/?pid=pages&id=28