Strona 1 z 1

Ulga rehabilitacyjna 2018 - ZMIANY na lepsze

: 06 mar 2018, 19:06
autor: Karaoke
Ulga rehabilitacyjna 2018 - używanie samochodu osobowego

Jakoś nie znalazłem tego na forum, a i w mediach jest cisza wiec...

Od 1 stycznia 2018 roku według nowych przepisów wydatki na auto będzie mógł odliczyć każdy, kto ma orzeczoną niepełnosprawność lub jego opiekun. Nie trzeba już będzie wykazywać, że przejazdy były związane z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne tak jak było do tej pory. :o

Będzie sobie można pojechać w ramach ulgi na zakupy, albo do kina :lol: - niestety kwota pozostała bez zmian.
Co ważne chociaż zmiana wchodzi od 2018 dotyczy też rozliczenia za 2017!!!

Od początku 2018 r. obowiązują korzystne zmiany w uldze rehabilitacyjnej dotyczące odliczania poniesionych wydatków. Przy czym podatnicy z ich zastosowaniem nie muszą czekać do kolejnego rozliczenia, ale mogą z nich skorzystać już w rozliczeniu za 2017 r. Zmiany te dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem psa asystującego i wydatków na użytkowanie samochodu osobowego. Poniższe zestawienie wydatków uwzględnia te zmiany.

Zmiany wprowadziła ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).


i

14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;

:!: nie ma tu nic mowy o nieszczęsnych zabiegach leczniczo rehabilitacyjnych :grin:

Ważne!

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od początku 2018 r. poszerzono krąg osób uprawnionych do tego rodzaju odliczenia oraz jego zakres. Obecnie z odliczenia można skorzystać, jeżeli samochód stanowi własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia. Podatnicy zyskali także możliwość odliczenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem samochodu osobowego.


W poniższym linku szerzej o ww sprawie :razz:
Ulga rehabilitacyjna 2018 - używanie samochodu osobowego

Re: Ulga rehabilitacyjna 2018 - ZMIANY na lepsze

: 06 mar 2018, 19:38
autor: obyty.z.cu
tu też są wyjaśnienia
Ulga rehabilitacyjna. Jak udowodnić używanie samochodu? Odpowiada Ministerstwo Finansów
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/638908
10 pytań o ulgę na samochód. Izba Skarbowa odpowiada
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/642952

Re: Ulga rehabilitacyjna 2018 - ZMIANY na lepsze

: 06 mar 2018, 19:45
autor: Dżordż
I tak śmieszne te ulgi bo zdrowy człowiek zarobi 2 razy więcej niż chory. Tanim kosztem chcą zyskać głosy niepełnosprawnych.