Strona 1 z 1

Mikroskopowe zapalenie jelita grubego a ryzyko nowotworzenia

: 29 wrz 2011, 11:28
autor: Baby
Mikroskopowe zapalenie jelita grubego obejmuje dwie podstawowe jednostki chorobowe, jakimi są kolagenowe zapalenie jelita grubego i limfocytowe zapalenie jelita grubego. Obie choroby objawiają się wodnistą biegunką, nie stwierdza się natomiast makroskopowych zmian w badaniu endoskopowym. Wiele danych pokazuje, że częstość występowania mikroskopowego zapalenia jelita grubego rośnie. Diagnoza obu jednostek chorobowych obejmuje przede wszystkim ocenę mikroskopową bioptatów jelita pobranych w trakcie kolonoskopii. Jak powszechnie wiadomo choroby należące do nieswoistych zapaleń jelit, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego, wiążą się z nieznacznie zwiększonym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego. Powstaje więc pytanie czy podobna zależność dotyczy także mikroskopowych zapaleń jelita. Dotychczas przeprowadzone analizy nie potwierdzają takiego związku, ale opierane są one na małych grupach pacjentów.

W jednym z ostatnich wydań Digestive Disease and Sciences opublikowano pracę autorów amerykańskich poświęconą temu zagadnieniu. Autorzy przeanalizowali losy pacjentów z rozpoznaniem mikroskopowego zapalenia jelita grubego zgromadzone w kilku ośrodkach w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni lat 2000 - 2008. W ocenie uwzględniono 647 chorych (153 mężczyzn i 494 kobiety) – 386 z limfocytowym zapaleniem jelita grubego i 261 z kolagenowym zapaleniem jelita grubego. Średni okres obserwacji wynosił 4,63 lat, z czego u 23% okres obserwacji był dłuższy niż 7 lat. Wyniki porównywane były z adekwatną grupą kontrolną. Rak jelita grubego stwierdzono u 1,92% chorych z kolagenowym zapaleniem jelita grubego, 1,81% - z limfocytowym zapaleniem jelita grubego i u 4,17% badanych z grupy kontrolnej (p<0,05).

Jak więc pokazują wyniki tego badania ryzyko nowotworzenia w jelicie grubym u osoby chorującej na mikroskopowe zapalenie jelita grubego nie tylko nie jest podwyższone, ale nawet jest istotnie niższe w porównaniu z grupą kontrolną. Oczywiście konieczne są dalsze badania i obserwacje w tym zakresie, niemniej jednak, jak podkreślają autorzy, przedstawione wyniki są wystarczające, by potwierdzić, że pacjenci z mikroskopowym zapaleniem jelita grubego nie znajdują się w tej samej grupie, w której są chorzy z nieswoistymi zapaleniami jelit, jeśli chodzi o ryzyko onkologiczne w przebiegu choroby.

źródło: www.egastroenterologia.pl, 29.09.2011

Re: Mikroskopowe zapalenie jelita grubego a ryzyko nowotworzenia

: 03 paź 2011, 20:25
autor: mjmartino
Dobra wiadomość dzięki na newsa :D