Znaleziono 171 wyników

autor: Handzia
26 kwie 2005, 14:14
Forum: Porady Prawne
Temat: Odliczenie za leki w zeznaniu podatkowym
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 5323

Re: Odliczenie za leki w zeznaniu podatkowym

Jolu ,zgadza si?.Ale o ile dobrze pami?tam Go?ka nie mia?a wcze?niej orzeczenia ,bo pisa?a o swoich perypetiach z tym zwi?zanych.Zreszt? chcia?am tylko zasygnalizowa? jej ten problem. Czyta?am gdzie? w komentarzach do tych odlicze? ,?e oczywi?cie ?adne rachunki za u?ywanie pojazdu w celach rehabilit...
autor: Handzia
26 kwie 2005, 11:55
Forum: Porady Prawne
Temat: Odliczenie za leki w zeznaniu podatkowym
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 5323

Re: Odliczenie za leki w zeznaniu podatkowym

Go?ka ,chcia?am jeszcze zwróci? Ci uwag? na to ,?e Ty nie mia?a? renty przez ca?y poprzedni rok ,tylko przez jak?? cz??? roku .W zwi?zku z tym b?dziesz mog?a odpisa? tylko cz??? ulgi na samochód ,o ile spe?niasz wymagania tam postawione,tzn.doje?d?a?a? nim na rehabilitacje.
autor: Handzia
25 kwie 2005, 23:36
Forum: Porady Prawne
Temat: Odliczenie za leki w zeznaniu podatkowym
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 5323

Re: Odliczenie za leki w zeznaniu podatkowym

Go?ka a czemu masz w?tpliwo?ci czy masz dawn? II grup?.Teraz w orzecznictwie nie funkcjonuje ju? taki podzia? na I , II czy III grup?.Teraz jest si? albo cz??ciowo niezdolnym do pracy albo ca?kowicie.Ty masz ca?kowit? niezdolno?? do pracy ,czyli dawn? II grup? bo mo?esz egzystowac samodzielnie ,gdyb...
autor: Handzia
23 kwie 2005, 00:23
Forum: Porady Prawne
Temat: Odliczenie za leki w zeznaniu podatkowym
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 5323

Re: Odliczenie za leki w zeznaniu podatkowym

Jolu dzi?ki za wyja?nienia.Ale tego w?a?nie obawia?am si? ,?e b?d? teraz musia?a odwiedza? specjalistów a nie u?miecha mi si? jecha? a? do Gda?ska. Ja równie? bior? leki na tarczyc? ,a moj? poradnie zlikwidowano i do nowej jestem zapisana na koniec maja. Nie my?la?am ,?e to tyle zachodu. Reszta tego...
autor: Handzia
21 kwie 2005, 14:34
Forum: Porady Prawne
Temat: Odliczenie za leki w zeznaniu podatkowym
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 5323

Odliczenie za leki w zeznaniu podatkowym

Mo?e kto? jest zorientowany ,jak fizycznie powinien wygl?da? zapis mówi?cy o tym ,?e mo?na odliczy? tylko za te leki ,które specjalista uzna za konieczne. Specjalistów widuj? raz na pó? roku i przecie? nie b?d? teraz biega? ,?eby mi to potwierdzili. Pierwszy raz odliczam za leki i licz? na pomoc bar...
autor: Handzia
14 kwie 2005, 22:00
Forum: Ogólnie o NZJ
Temat: Ropa....
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 4082

Re: Ropa....

W popularnych ksi??kach o zdrowiu typu encyklopedycznego jako objawy Cu wymieniane s? krew ,?luz i ropa.Dla mnie tak oczywiste jest wyst?powanie ropy ,?e by?abym zdziwiona gdyby u kogo? nie wyst?powa?a.Z tym ,?e odró?nienie ?luzu od ropy wymaga pewnej wprawy,a tak?e sprawnego powonienia.Jest ona rza...
autor: Handzia
14 kwie 2005, 17:06
Forum: Ogólnie o NZJ
Temat: Ropa....
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 4082

Re: Ropa....

Przez wszystkie lata choroby zawsze w zaostrzeniu pojawia si? u mnie ropa i uwa?am to za typowe dla Cu. Ta ropa wraz ze ?luzem jest u mnie pierwszym objawem nadchodz?cego zaostrzenia, zanim pojawi si? krew. I wielokrotnie tak by?o ,?e widz?c rop? zwi?ksza?am dawk? 5ASA i przechodzi?am na diet? i zao...
autor: Handzia
11 kwie 2005, 22:56
Forum: Inne Suplementy
Temat: Boswellia-nowy suplement
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 35212

Re: Boswellia-nowy suplement

W czerwcu b?dzie rok jak ?ykam Boswelli?,ale na jelita.I chwal? j? w dalszym ci?gu.Chyba ja jedna si? osta?am ze wszystkich.
autor: Handzia
05 kwie 2005, 00:04
Forum: Stomia i J-pouch
Temat: Pomocy
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 3839

Re: Pomocy

Dzieki za wyja?nienia.Mnie g3ównie nurtowa3o to przywi?zanie do toalety i to mi wyja?ni3a?.
Pozdrawiam.
autor: Handzia
04 kwie 2005, 18:55
Forum: Stomia i J-pouch
Temat: Pomocy
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 3839

Re: Pomocy

Mnie to równie? od d3u?szego czasu zastanawia3o.Bo wydaje sie ,?e wszyscy po operacjach chwal? sobie ten stan.Ale czytam równie? w ich wypowiedziach ,?e do kibelka trzeba chodzia ok.10 razy dziennie i noce te? s? niespokojne. A wiec czy ?ycie po operacji oprócz braku konieczno?ci zachowania diety ,j...
autor: Handzia
26 mar 2005, 00:29
Forum: śląskie
Temat: No i mamy teraz problem- u kogo sie leczya!!!
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 6383

Re: No i mamy teraz problem- u kogo sie leczya!!!

Ambirka dzieki za wyja?nienia. Ja zachorowa3am bed?c w 5 tym m-cu ci??y, wiec tak do konca nie mo?na powiedziea czy by3am ju? chora czy nie. Znam statystyki dotycz?ce dziedziczenia choroby ,ale kontakt z osob? u której w rodzinie to wyst?pi3o jest du?o przydatniejszy, ni? te wszystkie puste cyfry. A...
autor: Handzia
23 mar 2005, 22:23
Forum: śląskie
Temat: No i mamy teraz problem- u kogo sie leczya!!!
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 6383

Re: No i mamy teraz problem- u kogo sie leczya!!!

Ambirka napisz mi ,czy szybciej by3y jakie? objawy choroby u córki.
Ja równie? na CU choruje ju? 20 lat i s3ysz?c o takich przypadkach ,jestem coraz bardziej zaniepokojona o zdrowie mojej dorastaj?cej córki.
Tak bardzo niechcia3abym przekazaa jej tego choróbstwa w spadku.
autor: Handzia
01 mar 2005, 14:57
Forum: Ogólnie o NZJ
Temat: Ile mamy lat???
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 14614

Re: Ile mamy lat???

Balconik to ju? wiesz sk?d masz to choróbstwo ,mama ci sie przys3u?y3a.Sk3onno?a do chorób immunologicznych jest w jakim? procencie dziedziczna
autor: Handzia
24 lut 2005, 13:31
Forum: Diagnostyka
Temat: Jak sie czuliście po recto?
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 15665

Re: Jak sie czuliście po recto?

Mia3am rektoskopie dwa razy .Pierwszy w czasie remisji i prawde powiedziawszy nic nie czu3am i dziwi3am sie ,?e tak sprawnie. Drugi raz w czasie zaostrzenia ,ból niesamowity,krwawienie du?e i po paru minutach lekarz zrezygnowa3 i powiedzia3 ,?e to nie ma sensu. W ?adnym badaniu nie dosta3am nic znie...
autor: Handzia
21 lut 2005, 16:36
Forum: Dietetyczne Rozmówki
Temat: Waga
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 16132

Re: Waga

Jak dobrze pamietam to kolonoskopia w powszechnym u?ytku funkcjonuje dopiero jakie? 6 -8 lat.
Ja podobnie jak Kinga mia3am rozpoznanie postawione na podstawie rektoskopii i badania histopatologicznego.
A rektoskopia by3a na ?ywca i w moim przypadku ca3kiem bezbolesna.

Wyszukiwanie zaawansowane