Znaleziono 52 wyniki

autor: Marcin
23 paź 2005, 19:45
Forum: NZJ - artykuły naukowe
Temat: Odkrycie na miare Nobla
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 4755

Na miarę Nobla - na Crohna

Podaję dla zainteresowanych: Ze świata nauki : może i odkrycie na miarę nobla ,kto wie ??? Nietypowy sposób na przewlekłe zapalenie jelit: Aby zahamować rozwój poważnej choroby zapalnej jelit, tzw. choroby Crohna, wystarczy zablokować jeden związek chemiczny znajdujący się na komórkach nabłonka jeli...
autor: Marcin
24 kwie 2005, 10:13
Forum: Nasze Działania
Temat: Konkurs na nazw?
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 4051

Re: Konkurs na nazw?

Prawd? mówi?c nazwa Colonia te? najbardziej przypad?a mi do gustu .Obiema r?kami podpisuj? si? i g?osuj? na nazw? Colonia.
np.Colonia karna 8O

Mamcia proponuj? doda? t? opcj? albo zrobi? ankiet? od nowa ?
autor: Marcin
16 kwie 2005, 15:17
Forum: NZJ - artykuły naukowe
Temat: Mutacja genu w chorobie Crohna
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 3988

Wariant jednego genu podnosi ryzyko kilku chorób

Wariant jednego genu podnosi ryzyko kilku chorób Podaj? to jako ciekawostk? a by? mo?e ma to zwi?zek z stanami zapalnymi jelit... Wariant jednego z genów zwi?ksza predyspozycje do rozwoju powa?nych chorób o pod?o?u zapalnym, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane czy zawa? ...
autor: Marcin
15 kwie 2005, 23:13
Forum: Inne Suplementy
Temat: Wszystko o inulinie
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 36738

Re: Wszystko o inulinie

Obieca?em napisa? o moim do?wiadczeniu z inulin? co niniejszym czyni?: Po miesi?cu za?ywania co stwierdzi?em na sobie : Na pocz?tku by?o super OK przez pierwsze 2-3 dni tak jak ze wszystkimi nowymi nieznanymi dla uk?. odporno?ciowego medykamentami. I nast?pi?o wielkie uspokojenie z wypró?nieniami ,g...
autor: Marcin
08 kwie 2005, 15:56
Forum: Infliximab
Temat: Remicade(infliksymab)
Odpowiedzi: 232
Odsłony: 113917

Infliximab

Wyniki najwi?kszego jak dot?d badania dotycz?cego terapii biologicznej w chorobie Le?niowskiego-Crohna ACCENT (A Crohn's disease Clinical trial Evaluating infliximab in a New long-term Treatment regimen) wykaza?y, ?e infliksimab redukuje bóle wyst?puj?ce w tej chorobie. U chorych, u których zastosow...
autor: Marcin
08 kwie 2005, 15:47
Forum: Leki w Fazie Badań Klinicznych
Temat: Nowe leki-Próby kliniczne
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 9381

powik?ania przy leczeniu SM - Natalizumab

Dramatyczne w skutkach powik?ania przy leczeniu SM - Natalizumab Sprzeda? leku Tysabri (natalizumabu), uwa?anego dotychczas za prze?omowy w leczeniu stwardnienia rozsianego, zosta?a wstrzymana po doniesieniach o dwóch powa?nych przypadkach powik?a?, które nast?pi?y u pacjentów leczonych tym lekiem w...
autor: Marcin
24 mar 2005, 18:00
Forum: NZJ - artykuły naukowe
Temat: Bakterie chroni? jelito
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 8376

Bakterie jelitowe podszywaj? sie pod ludzkie komórki

Bakterie zamieszkuj?ce nasze jelita "przebieraj? sie" za komórki nab3onka jelitowego, po to by unikn?a ataku ze strony uk3adu odporno?ciowego swego gospodarza. Badania, opisane na 3amach tygodnika "Science", pomog? wyja?nia jedn? z biologicznych zagadek, która od dawna dreczy3a naukowców i uzyska3a ...
autor: Marcin
12 mar 2005, 11:02
Forum: Inne choroby
Temat: Grypa
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 19837

Re: Grypa

Pisa3em ju? o grypie w dziale Cu ,cd a inne choroby.
Ale powtórze ?e u mnie tak jak u Lucka grypa odbiera ca3? moc crohna i w tym momencie crohn "nie istnieje" - uk3. odporno?ciowy zajmuje sie gryp?. A tak nawiasem mówi?c przyda3by sie tutaj infliximab ,natalizumab lub robaczki matki natury. :wink:
autor: Marcin
11 mar 2005, 01:45
Forum: Pozostałe
Temat: Nadmiar inuliny!
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 12656

Re: Nadmiar inuliny!

Otrzyma3em -Dzieki. Teraz moge wypróbowaa i inuline.Ma smak pomiedzy mlekiem w proszku a wat? cukrow? .Zjad3em na pocz?tek chyba z 5 3y?eczek i jak na razie jest wszystko OK. Nie omieszkam opisaa za miesi?c moich do?wiadczen z tym cukrowcem - oby by3y pozytywne. Próbowa3em babke ale niestety dziwnie...
autor: Marcin
09 lut 2005, 17:51
Forum: Dietetyczne Rozmówki
Temat: Waga
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 16637

Re: Waga

Ciekawa sprawa z t? wag?. Po wyj?ciu ze szpitala wa?y3em 74 kg.przy wzro?cie 180 cm.W ci?gu roku doszed3em do 82 kg.Teraz mam 85 kg. Zawdzieczam to g3ównie sterydom(encorton) po którym mia3em du?y apetyt , s3odyczom [najlepiej czekolady] które jak stwierdzi3em bardzo dobrze na mnie wp3ywaj? (zmniejs...
autor: Marcin
28 sty 2005, 07:32
Forum: NZJ - artykuły naukowe
Temat: Czy robaki mogą leczyć jelita?
Odpowiedzi: 82
Odsłony: 44956

badania- link

autor: Marcin
13 sty 2005, 21:33
Forum: Powikłania Pozajelitowe
Temat: CU a inne dolegliwości
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 4065

Grypa a Crohn

Chcia3bym podzielia sie moj? obserwacj? crohna podczas grypy. Grypa dopad3a mnie w tym i w zesz3ym roku . Za ka?dym razem gdy zachoruje na grype wszelkie objawy chorobowe crohna znikaj? . Zawsze mam lu1ne stolce lub biegunki - a w czasie grypy moge zappomniea ?e mam crohna. Biegunki to rzecz niemo?l...
autor: Marcin
17 gru 2004, 15:00
Forum: Ogólnie o NZJ
Temat: Przewlek3e stany zapalne zwiekszaj? ryzyko nowotworów
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1858

Znaleziono gen hamuj?cy wzrost raka jelita grubego

Znaleziono gen hamuj?cy wzrost raka jelita grubego Gen bed?cy naturalnym odpowiednikiem leków przeciwzapalnych hamuje rozwój raka jelita grubego - wyniki naukowców z USA zamieszcza pismo "Proceedings of the National Academy of Sciences". Gen nazywany w skrócie 15-PGDH jest naturalnym odpowiednikiem ...
autor: Marcin
28 lis 2004, 12:03
Forum: Inne Suplementy
Temat: Czy Boswellia pomaga w leczeniu CD i CU
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 4745

Czy Boswellia pomaga w leczeniu CD i CU

Wszyscy co stosuj? Boswellie (weinhrauch) niech napisz? i oddadz? g3os <<po conajmniej 3 miesi?cach regularnego stosowania >> tego suplementu w leczeniu Nchzj - czy pomaga i w jakim stopniu ? Mam ?wiadomo?a ?e ma3o osób za?ywa ten suplement ,ale je?eli jest rewelacyjny to zwiekszy sie jego spo?ycie....
autor: Marcin
28 lis 2004, 11:46
Forum: Inne
Temat: KURACJE Z ZASTOSOWANIEM RO?LIN ANDYJSKICH I AMAZONSKICH
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 2065

Re: KURACJE Z ZASTOSOWANIEM RO?LIN ANDYJSKICH I AMAZONSKICH

Wypróbowa3em osobi?cie tak? kuracje : W sk3ad wchodzi3o : Vilcacora,San de drago,Ubos. Niestety oprócz wydanych pieniedzy ?adnego po?ytku to nie przynios3o. Uwa?am ?e jest to "pic na wode i fotomonta?". Nie pomog3o ani nie zaszkodzi3o - chodzi tutaj g3ównie o wyci?ganie kasy - niestety... :? :evil:

Wyszukiwanie zaawansowane